150 miljoner till forskning varje år

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Senaste nytt

Drygt 22 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring sammanlagt drygt 22 miljoner kronor i anslag till elva nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till en minskning av arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs mer om anslagen

FoU-information

Årsrapport om vårt stöd till forskning och utveckling

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer därför forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år. Nu kan du läsa årsrapporten om vårt stöd till Forskning och utveckling.

Läs rapporten 

Beviljade medel

Här finns information om vilka projekt som beviljats medel i AFA Försäkrings senaste utlysning.

Till beviljade anslag 2016