Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi 150 miljoner kronor på forskning för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Logga in i FoU-portalen

Senaste nytt

Magnus Thordstein, forskare i Region Östergötland.

Mätning av nervfunktioner kan ge bättre undersökning av elskador

Magnus Thordstein, forskare i Region Östergötland, ska ta reda på om metoder för att mäta funktioner i nervsystemet också kan användas för att undersöka skador från elolyckor.

Läs mer om projektet

Birgitta Johansson, forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ny metod för att bedöma om personer med hjärntrötthet orkar arbeta

Birgitta Johansson, forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, ska utveckla en metod för bedömning av arbetsförmåga vid hjärntrötthet som kan ge säkrare diagnoser och bättre rehabilitering.

Läs mer om projektet

Therese Hellman, forskare vid Uppsala universitet.

Samtalsmetod kan underlätta återgång i arbete vid smärtrehabilitering

Therese Hellman, forskare vid Uppsala universitet, ska undersöka om samtalsmetoden Krav- och funktionsschema kan göra smärtrehabiliteringen mer arbetsinriktad.

Läs mer om projektet

12 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Metoder för undersökning vid elolyckor, bedömning av arbetsförmåga vid mental trötthet och arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 12 092 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års andra anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

10 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöanpassad IT-systemutveckling, internetbaserad behandling av alkoholproblem och undersökning av hur arbetsmiljö, socialt liv och fritid påverkar arbetsförmågan vid sjukdom. Det är ämnena för de tre forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 9 928 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års första anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Metoder för systemutveckling kan ge bättre digital arbetsmiljö

Åsa Cajander, forskare vid Uppsala universitet, ska studera den digitala arbetsmiljön inom vård och administration och vidareutveckla tre metoder för systemutveckling.

Läs mer om projektet