150 miljoner till forskning varje år

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Senaste nytt

FoU-information

Beviljade medel

Här finns information om vilka projekt som beviljats medel i AFA Försäkrings senaste utlysning.

Till beviljade anslag 2016