Vibrationer – Dr West jobbar som sopåkare

Som sopåkare hanterar man tunga plastkärl med hushållsavfall. En av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att drabbas av vibrationsskador i armar, händer och fingrar när man skjuter de rullande kärlen framför sig. Den här filmen fokuserar på vibrationsskador.

Tre tips för att förebygga skador av vibrationer

  • Förbättra dina fysiska förutsättningar genom att träna regelbundet.
  • Ta pauser med jämna mellanrum under arbetsdagen.
  • Var uppmärksam på domningar i fingrar, händer och armar, för att undvika skador.


Fakta: 

AFA Försäkrings skadestatistik visar att vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen.

Information:
Läs om vad du kan göra för att minska risken för vibrationsskador på din arbetsplats i Arbetsmiljöverkets informationsfolder Minska vibrationerna i jobbet – det lönar sig för både arbetsgivare och arbetstagare.

Läs om Umeå universitets app, SmartVib, för mätning av vibrationer.