Unga i arbetslivet – Dr West jobbar i kundtjänsten på ett webbföretag

Som ung i arbetslivet är det mycket att sätta sig in i och tänka på. Till exempel regler på arbetsplatsen, arbetsgivarens förväntningar och dina skyldigheter som anställd. Den här filmen visar hur det kan vara att arbeta i en kundtjänst.

Tre tips till dig som är nyanställd

  • Du har rätt till introduktion och handledning.
  • Din chef ansvarar för arbetsmiljön.
  • Våga fråga och säg ifrån.

 

Information:

Läs mer om Unga i arbetslivet på Arbetsmiljöverkets webbplats.