Kemiska produkter – Dr West jobbar som frisör

Som frisör arbetar man med hårfärgningsmedel och andra hårprodukter. Två av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att drabbas av allergier eller eksem. Den här filmen fokuserar på kemikalier.

Tre tips för att förebygga risker med kemiska produkter

  • Använd skyddshandskar vid användning av hårfärgningsmedel och andra hårprodukter.
  • Klipp först håret, färga det sedan.
  • Se till att ha bra ventilation.

 

Information

Läs mer om hur du kan förebygga riskerna i frisöryrket i Arbetsmiljöverkets informationsfolder Bra arbetsmiljö för frisörer.

Läs mer på Prevents webbsida Kemiguiden