Ergonomi, kemikalier och buller – Dr West jobbar på däckverkstad

Som däckmontör hanterar man tunga bildäck, vulkmaterial och verktyg. De stora arbetsmiljöriskerna i yrket är manuella lyft, kemikalier och buller. Den här filmen fokuserar på ergonomi, kemikalierisker och bullerskador.

Tre tips för att förebygga lyftskador

  • Var noga med hur du lyfter och försök att undvika tunga lyft.
  • Minimera antalet lyft.
  • Använd tillgängliga hjälpmedel.


Tre tips för att förebygga kemikalieskador

  • Läs arbets- och skyddsinstruktioner.
  • Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
  • Se till att ha god ventilation.


Tre tips för att förebygga bullerskador

  • Använd hörselskydd.
  • Undvik att arbeta långa pass i bullrig miljö.
  • Undersök regelbundet hörseln för att tidigt upptäcka hörselskador.


Information:

Läs mer om lyft och ergonomi på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Läs mer om riskerna med kemikalier i Prevents kemiguide.

Läs mer om buller på Arbetsmiljöverkets webbplats.


Verktyg:

Ladda ner Arbetsmiljöverkets bullerapp för att mäta bullernivåer med din mobiltelefon.