Skärskador – Dr West jobbar som kock

Som kock arbetar man med knivar och köksredskap i ett högt tempo. En av de stora arbetsmiljöriskerna i yrket är att skära sig. Den här filmen fokuserar på skärskador.

Tre tips för att förebygga risker vid arbete i kök

  • Var noga med rengöring och underhåll av arbetsredskap.
  • Se till att knivar hålls vassa och använd rätt kniv för arbetsuppgiften.
  • Använd om möjligt skyddshandskar.
  • Se till att få utbildning för hur köksmaskiner används på ett säkert sätt.

 

Information:

Läs mer om hur du kan undvika riskerna vid köksarbete på Arbetsmiljöverkets webbsida, där du kan ladda ner en broschyr (pdf), som ger råd för att skapa en säker arbetsmiljö.