Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stödet för arbetsmiljöutbildning.

Arbetsgivare inom företag (privat sektor) som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd kan söka stödet. 

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer med arbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer. 

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Dock senast tre månader efter utbildningens slut. Efter avslutad utbildning ska deltagarna besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

Ansökan öppnar 1 januari 2021. Ansökan kan göras för utbildningar som genomförs från och med 1 januari 2021. Du kan ansöka innan utbildningen är genomförd, dock enbart för utbildningar som kommer genomföras inom samma kalenderår. Däremot betalas ersättningen ut först i efterhand, eftersom vi baserar ersättningen på den faktura som ni fått från utbildningsanordnaren. Utbildningsdeltagarna ska också besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut.

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer med arbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas. Varje ansökan kommer behandlas individuellt.

Stödet ges årsvis och avser utbildningar som genomförs från och med 2021. Ansökan om stöd ska göras senast tre månader efter avslutad utbildning.

Utbildningen ska hållas av en ansluten utbildningsanordnare eller företagsintern utbildningsanordnare. Som utbildningsarrangör eller företag kan man ansöka om att bli utbildningsanordnare. 

AFA Försäkring rekommenderar inte specifika utbildningsanordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare

För att kunna ansöka om att bli utbildningsanordnare ska du inneha F-skattsedel, vara registrerad för mervärdesskatt och i övrigt vara lämpad att utföra arbetsmiljöutbildning.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare

Ansökan om stöd ska göras senast tre månader efter avslutad utbildning.

Efter genomförd utbildning skickar AFA Försäkring en utvärderingsenkät per e-post till alla anställda som stöd har beviljats för. Enkäten skickas som en länk till ett formulär som den anställde fyller i digitalt.

Obs! Tänk på att enkäten skickas ut efter genomförd utbildning. Det innebär att du måste ange rätt datum för kursen, så att enkäten skickas ut till medarbetaren vid rätt tillfälle. 

Vi kan betala ersättning till arbetsgivaren när vi har fått in enkätsvar från de flesta av de anställda som har fått enkäten.

Nej, stödet gäller för arbetsgivare inom privat sektor.