Till dig som utbildningsanordnare

Är du intresserad av att ansöka om att bli utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning? Här finns information om hur ansökan för att bli godkänd utbildningsanordnare går till. Från den 1 december 2020 kan du göra en ansökan via webbanmälan som du hittar på denna sida.

Kvinna i svarta kläder står framför en whiteboard med postitlappar.

Ansökan görs via webbformulär:

 Ansök om att bli utbildningsanordnare  

 

Information i korthet om vad som gäller för stödet:

  • Utbildningsanordnare kan söka om att bli godkänd från och med den 1 december 2020 via webbanmälan på denna sida.

  • Utbildningsanordnare ansöker till Afa Försäkring om att bli godkända.

  • Utbildningsanordnare skall ha kollektivavtal, momsregistrerade och F-skattesedel.

  • Utbildningsanordnare skall kunna erbjuda relevanta arbetsmiljöutbildningar som har fokus på arbetsplatsens behov samt främja gemensamma utbildningsinsatser för chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud.

  • Utbildningsanordnaren ska bifoga ett underlag i form av en pdf där ni kort sammanfattar er verksamhet och vilka utbildningar till chefer och skyddsombud som ni kommer erbjuda inom ramen för stödet, samt vilken erfarenhet och kompetens ni har inom området arbetsmiljöutbildning. Underlaget kommer användas av Afa Försäkring som grund för beslut om godkännande.

  • Vilka utbildningar gäller stödet för? Läs mer om vilken typ av utbildningar som kan beviljas stöd på sidan: Exempel på arbetsmiljöutbildningar 

 

 

Ladda ner "Allmänna villkor för Godkännande av utbildningsanordnare":

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet, ladda ner villkoren: 
Allmänna villkor för Godkännande av utbildningsanordnare

Laptop där det står arbetsmiljöutbildning på skärmen.

Utbildningar för 2022

Utbildningar som ska genomföras under 2022 kan tidigast ansökas för 2022-01-01. Detta betyder att ansökan om utbildningar som genomförts under 2021 måste inkomma som senast 2021-12-31.