Till dig som skydds-/arbetsmiljöombud

Din arbetsgivare kan ansöka om ekonomiskt stöd för dig som är skydds-/arbetsmiljöombud som går en arbetsmiljöutbildning under 2023. Här finns information till dig som skydds-/arbetsmiljöombud om stöd för arbetsmiljöutbildning.

Personer håller i pennor och tittar på papper på ett bord.

Information i korthet om vad som gäller:

  • Stöd kan sökas av din arbetsgivare för arbetsmiljöutbildningar som genomförs under innevarande kalenderår. Satsningen pågår under 2021-2023.

  • Stöd ges för vidareutbildningar i arbetsmiljö till skydds-/arbetsmiljöombud. 

  • Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där skydds-/arbetsmiljöombud och chefer deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

  • Om skydds-/arbetsmiljöombud och chefer deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skydds-/arbetsmiljöombud deltar separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Läs mer under vanliga frågor och svar för kostnadstak.

  • Bekostnad av skydds-/arbetsmiljöombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet. Däremot om skydds-/arbetsmiljöombud och chefer deltar gemensamt på grundläggandeutbildning så utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften för chefer. 

Villkor för arbetsgivare – ladda ner "Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning"

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet, ladda ner villkoren:
Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning 

Laptop där det står arbetsmiljöutbildning på skärmen.

Utbildningar för 2023

Utbildningar som ska genomföras under 2023 kan tidigast ansökas för 2023-01-01. Detta betyder att ansökan om utbildningar som påbörjats under 2022 måste inkomma som senast 2022-12-31.