Till dig som arbetsgivare

 • AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021.

 • Stödet gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.

 • Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda.

 • Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän.

 • Innehållet i arbetsmiljöutbildning för såväl arbetsgivar- som arbetstagarföreträdare – ska ha särskilt fokus på arbetsplatsens behov.

 • Stöd för arbetsmiljöutbildning ska främja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chef som *AMO (arbetsmiljöombud) eller **SO (skyddsombud) på arbetsplatsen deltar.

 • Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden.

 • Stöd kan beviljas vidareutbildning för AMO eller SO. Med vidareutbildning menas att deltagarna har kunskaper eller erfarenhet som motsvarar grundläggande arbetsmiljökunskaper (förvärvade vid BAM-utbildning eller motsvarande). Stöd kan lämnas avseende halva utbildningsavgiften (50 procent).

 • Stöd kan beviljas för grund- och vidareutbildning för chefer. Stöd kan lämnas avseende halva utbildningsavgiften (50 procent).

 • Stöd ska främja gemensamma arbetsmiljöutbildningar där såväl chef som AMO eller SO deltar. Vid grundutbildning för chef lämnas ytterligare stöd så att totalt 70 procent av utbildningsavgiften ersätts per chef, om även AMO eller SO deltar i utbildningen.

 • Vid vidareutbildning – där stöd kan lämnas till både chef, AMO eller SO – lämnas ytterligare stöd så att totalt 70 procent av utbildningsavgiften ersätts per person, om vidareutbildningen är gemensam och såväl chef som AMO eller SO deltar.

 • Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kronor per år och arbetsgivare.

 • Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade.

 • Utbildningar kan med fördel nyttja digitala utbildningsmöjligheter.

 • Bekostnad av skyddsombudens grundutbildning regleras av arbetsmiljölagen och därför inte innefattas av avtalet. 

 • Utbildning bör genomföras lokalt och i nära anslutning till eller på arbetsplatsen.

Närmare information om utformning av ansökan publiceras löpande här på AFA Försäkrings webbplats. 

*AMO=arbetsmiljöombud

**SO=skyddsombud

Vilka utbildningar gäller stödet för?
Exempel på arbetsmiljöutbildningar – som kan beviljas stöd – kan du läsa om här.