Till dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023? Här finns information till dig som arbetsgivare om stöd för arbetsmiljöutbildning. Från den 1 januari 2021 kan du söka stöd för arbetsmiljöutbildning via webbanmälan som du hittar på denna sida.

Fyra personer sitter runt ett konferensbord.

Ansökan till stöd för arbetsmiljöutbildning görs via webbformulär:

 Gör en ansökan  

 Komplettera en ansökan  

 

Information i korthet om vad som gäller:

  • Afa Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 via webbanmälan på denna sida.

  • Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

  • Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska. Även e-utbildningar kan godkännas.

  • Arbetsmiljöutbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.

  • Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens grundutbildning regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

  • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

  • Vilka utbildningar gäller stödet för? Läs mer om vilken typ av utbildningar som kan beviljas stöd på sidan: Exempel på arbetsmiljöutbildningar

  • Vilka anslutna och godkända utbildningsanordnare finns? Läs mer på sidan: Anslutna utbildningsanordnare

Villkor för arbetsgivare – ladda ner "Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning"

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet, ladda ner villkoren:
Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning