Till dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023? Här finns information till dig som arbetsgivare om stöd för arbetsmiljöutbildning.

Fyra personer sitter runt ett konferensbord.

Ansökan till stöd för arbetsmiljöutbildning görs via webbformulär:

 Gör en ansökan  

 Komplettera en ansökan  

 

Information i korthet om vad som gäller:

 • Stöd kan sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 via webbanmälan på denna hemsida.

 • Arbetsgivare kan göra en ansökan per utbildningstillfälle. 

 • Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

 • Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska. Även e-utbildningar kan godkännas.

 • Arbetsmiljöutbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen.

 • Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

 • Stödet ges som en delfinansiering av utbildningskostnaden. Läs mer under vanliga frågor och svar för kostnadstak.

 • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

 • Vilka utbildningar gäller stödet för? Läs mer om vilken typ av utbildningar som kan beviljas stöd på sidan: Exempel på arbetsmiljöutbildningar 

 • Stöd kan ges för repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för arbetsmiljö-/skyddsombud och chef som tidigare gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel BAM. Detta räknas då som en vidareutbildning.

 • Vilka anslutna och godkända utbildningsanordnare finns? Läs mer på sidan: Anslutna utbildningsanordnare

 • Har du frågor? Se Vanliga frågor och svar

Villkor för arbetsgivare – ladda ner "Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning"

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet, ladda ner villkoren:
Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning