Till dig som arbetsgivare

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning för dina chefer, skyddsombud eller arbetsmiljöombud under 2023? Här finns information till dig som arbetsgivare om stöd för arbetsmiljöutbildning.

Fyra personer sitter runt ett konferensbord.

Ansökan till stöd för arbetsmiljöutbildning görs via webbformulär:

 Gör en ansökan  

 Komplettera en ansökan  

 

Information i korthet om vad som gäller:

  • Stöd kan sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 . Stödet kan enbart sökas för utbildningar som utförs under innevarande år. Läs mer för fullständiga villkor här

  • En ansökan för stödet ska avse ett utbildningstillfälle. Detta innebär att om ni har flera grupper som ska gå samma utbildning fast under olika datum så ska det göras en ansökan per grupp.

  • Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.

  • Stödet kan enbart sökas för chefer (ska både ha personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter), skyddsombud eller arbetsmiljöombud.

  • Arbetsmiljöutbildningar ska alltid planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare på arbetsplatsen. 

  • Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

  • Stöd kan ges för repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för arbetsmiljö-/skyddsombud och chef som tidigare gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel BAM. Detta räknas då som en vidareutbildning. I ansökan behöver ni skicka in ett underlag som påvisar att detta är en repetitionsutbildning för arbetsmiljö-/skyddsombuden.

  • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften. Läs mer under vanliga frågor och svar för kostnadstak.

  • Har du frågor? Se Vanliga frågor och svar

Villkor för arbetsgivare – ladda ner "Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning"

Läs och ladda ner de detaljerade villkoren som gäller stödet, ladda ner villkoren:
Ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning 

Laptop där det står arbetsmiljöutbildning på skärmen.

Utbildningar för 2023

Utbildningar som ska genomföras under 2023 kan tidigast ansökas för 2023-01-01. Detta betyder att ansökan om utbildningar som påbörjats under 2022 måste inkomma som senast 2022-12-31.