Exempel på arbetsmiljöutbildningar

Personer håller i pennor och tittar på papper på ett bord.

Vidareutbildning

Stöd kan lämnas för vidareutbildningar för arbetsmiljöombud, skyddsombud och chef.
Dessa vidareutbildningar kan arbetsgivare ansöka om stöd för sina skydds-arbetsmiljöombud och/eller chefer:

 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • SAM i praktiken
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning
 • Kemiska hälsorisker
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Säkerhetskultur
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och huvudskyddsombud)
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Grundutbildning

Stöd kan lämnas för utbildning på grundläggande nivå för chef. Om skydds-arbetsmiljöombud går grundläggande utbildning tillsammans med chef utgår en högre ersättning för chefens utbildningskostnad. Exempel på grundutbildning:

 • BAM eller motsvarande

Format på utbildningarna

Arbetsmiljöutbildningens omfattning ska motsvara minst en endagars, lärarledd utbildning. Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar
 • Digitala distansutbildningar
 • Även för e-utbildning gäller stödet bara kursavgift för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.
 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.