Exempel på utbildningar

Följande arbetsmiljöutbildningar för vilka stöd kan lämnas är exempel på vidareutbildning för arbetsmiljöombud, skyddsombud och chef. För chefer kan stöd även lämnas för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå, till exempel BAM eller motsvarande.

Personer håller i pennor och tittar på papper på ett bord.

 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • SAM i praktiken
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning
 • Kemiska hälsorisker
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Säkerhetskultur
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Format på utbildningarna

Arbetsmiljöutbildningens omfattning ska motsvara minst en endagars, lärarledd utbildning. Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter.

 • Öppna och företagsanpassade utbildningar
 • Digitala distansutbildningar
 • Även för e-utbildning gäller stödet bara kursavgift för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.
 • En kursplan för utbildningen ska bifogas vid ansökan om stöd.