AFA Försäkring i Almedalen 2015

Möt oss i Almedalen och prata om vår verksamhet, försäkringarna, vårt forskningsstöd, förebyggande arbete och samarbetsmöjligheter.

AFA Försäkrings seminarier i Almedalen

12:45-13:00   Vi bjuder på lunch
13.00-14.00   Ingen ska skada sig på jobbet
14.00-15.00   Mingla och testa IA-systemet
15.00-16.00   Chefer i skottlinjen

Plats: St Hans Café, St Hansplan 2

 

"Ingen ska skada sig på jobbet"

Från vänster Pierre Olofsson Skanska , Petra Einarsson Sandvik,  Christian Hörnkvist Sandvik diskuterar IA
Från vänster Pierre Olofsson Skanska , Petra Einarsson Sandvik,  Christian Hörnkvist
Sandvik diskuterar IA


Tisdag 30 juni kl 13:00-14:00, St Hans Café, St Hansplan 2

Systematiskt arbetsmiljöarbete behövs för att förebygga allvarliga skador på jobbet – hur görs detta i praktiken? Skanska och Sandvik delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar. Hur väl står sig Sverige och hur kan man prioritera bland nödvändiga åtgärder?

För Skanska och Sandvik är arbetsmiljöfrågan ständigt aktuell och något som tas på största allvar. Båda företagen använder sig av IA-systemet, ett verktyg för att effektivisera arbetsmiljöarbetet. Systemet är utvecklat av AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter för att underlätta rapportering av arbetsplatsolyckor och risker. Användarna delar med sig av information om arbetsmiljö till varandra. Det innebär att kunskapskällan blir större för varje företag som använder systemet. Även parternas roll och ansvar för att ta fram kunskap och metoder för det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att ingen ska skada sig på jobbet kommer att diskuteras. 

Moderator: Carin Hjulström
Petra Einarsson, vd, för Sandvik Materials Technology
Christian Hörnkvist, EHS Chef, Sandvik Materials Technology
Pierre Olofsson, vd, Skanska Sverige
Björn Samuelsson, Professor, Sveriges Byggindustrier
Marie Nilsson, vice ord, IF Metall
Anders Moberg, vd, AFA Försäkring
Lars-Gunnar Lindberg, produktchef, AFA Försäkring

 
Carin Hjulström modererar våra seminarier 

"Chefer i skottlinjen"


Christina Björklund, Docent, vid Karolinska Institutet

Tisdag 30 juni kl 15.00-16.00, St Hans Café, St Hansplan 2

Visste du att forskning visar att nästan lika många chefer som anställda upplever att de bli mobbade på jobbet? Därför behövs det mer kunskap om hur mobbing av ledare ser ut och hur de kan stöttas. Välkommen till en diskussion där våra experter lär dig mer om ett växande arbetsmiljöproblem.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet. Projektet Chefer i skottlinjen! är en pågående studie av chefer som blivit utsatta för mobbning samt/eller chefer som blivit anklagade för att mobba.

Intervjuer kommer att göras där mobbade chefer får beskriva sin situation och upplevelse av mobbing. Anställda som aldrig säger hej på morgonen och falska anklagelser är problem som behöver mer uppmärksamhet för att kunna stötta chefer som mobbas. På seminariet diskuterar vi hur problemet ser ut i olika sektorer och branscher, vilka tidiga tecken på mobbing som finns och hur de kan bemötas samt hur parterna arbetar för att stötta sina medlemmar.

Moderator: Carin Hjulström
Christina Björklund, Docent, vid Karolinska Institutet
Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv
Agneta Jöhnk, chef för avd för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
Christina Pettersson, Ombudsman, OFR
Martin Linder, 2:e vice förbundsordförande, Unionen
Anders Moberg, vd, AFA Försäkring
Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, AFA Försäkring