Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap och verktyg för en bättre arbetsmiljö inom den privata sektorn och i kommuner och regioner. Genom dem bidrar vi till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap inom den privata sektorn och i kommuner och regioner som hjälper företag och organisationer att förbättra arbetsmiljön. De informerar, ger inspiration, tillhandahåller utbildningar och tar fram verktyg som stödjer arbetsmijöarbetet.

Läs mer på:

Prevents webbplats.

Suntarbetslivs webbplats.