Kontakt och mer info

Här hittar du mer information om Byggbranschens Säkerhetspark och en länk till deras webbsida, där du hittar kontaktuppgifter med mera.

Foto: Linda Harling

Byggbranschens säkerhetspark drivs av en ekonomisk förening, som formellt bildades våren 2019, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid. Konceptet kommer från Finland, där man idag har tre säkerhetsparker, och i Sverige byggdes en  branschgemensamm Säkerhetspark med invigning oktober 2019. 

Kort om utbildningen

Säkerhetsparken är idag en anläggning på 15 000 kvadratmeter där människor som arbetar i byggprocessen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Säkerhetsparken ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen, individuellt och i grupp. Även beställare och BAS-P rekommenderas att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden.

Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp utvecklar man i Säkerhetsparken sin helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Kort om samarbetet

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har vi startat ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark. Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept samt erbjuda skolor och utbildningar – med koppling till byggbranschen – möjlighet att reflektera kring beteende och attityder som kan påverka säkerheten. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Besök och kontakt med sakerhetspark.se

Läs mer om Byggbranschens Säkerhetspark, deras utbildningsverksamhet och hur du bokar in ett utbildningstillfälle: sakerhetspark.se

På deras webbsida finns även kontaktuppgifter.