Vanliga begrepp

I rapporten använder vi oss av ett antal begrepp. Nedan följer en förklaring av de vanligaste.

Begreppen godkänd arbetsskada, godkänt arbetsolycksfall eller godkänd arbetssjukdom används i de flesta av tabellrubrikerna i avsnittet om arbetsskador. Med det vill vi understryka att det som redovisas är godkända fall enligt försäkringsvillkoren, inte samtliga anmälda fall.