Premiebefrielseförsäkring sjukdom/arbetsskada

När du är sjukskriven tar Premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. Premiebefrielseförsäkringen betalar pensionspremien till Avtalspension SAF-LO och Kooperationens Avtalspension (KAP).

1

1 Gäller det dig?

Premiebefrielseförsäkringen gäller för dig som är:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare
  • företagare som tecknat egen försäkring

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund. 

2

2 När gäller försäkringen?

För att försäkringen ska betala din pensionspremie i din arbetsgivares ställe ska du ha något av följande:

  • sjukpenning
  • rehabiliteringspenning
  • sjuk- eller aktivitetsersättning
  • arbetsskadelivränta

och ha:

  • en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
  • varit frisk minst 25 procent veckan innan försäkringen trädde i kraft

Från den 1 januari 2008 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 25 år. 
Läs mer om när försäkringen gäller

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler. Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken pensionsavgift betalar premien?

Från och med 2012 motsvarar premien 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstasbelopp är premien 30%.

Läs mer om ersättning

Bra att veta! När du anmäler till sjukförsäkringen (AGS) eller arbetsskadeförsäkringen (TFA) anmäler du samtidigt till Premiebefrielseförsäkring.