Arkiv PBF

Premiebefrielse vid sjukdom/arbetsskada

Gäller för dig som är:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare
  • företagare som tecknat egen försäkring

Läs mer om premiefrielse vid sjukdom/arbetsskada

 

Premiebefrielse vid föräldraledighet/graviditet

Gäller för dig som:

  • är privat anställd arbetare
  • är kooperativt anställd arbetare
  • har fått föräldrapenning från 2000-01-01 eller senare 
    och/eller haft graviditetspenning från och med 2012-01-01

Läs mer om premiefrielse vid föräldraledighet/graviditet