Vidareutbildning försäkringsinformatörer

Som försäkringsinformatör erbjuds du fortsatt varje år en vidareutbildning som liksom grundutbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

Vidareutbildningarna första halvåret 2021 äger rum digitalt, men tanken är att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet om försäkringarna på hemmaplan.

Innehåll

Den digitala vidareutbildningen sker i form av ett digitalt möte som ger dig möjlighet till repetition och uppdatering av dina kunskaper om lag- och avtalsförsäkringarna vid sjukdom och arbetsskada. Liksom under grundutbildningarna läggs också stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om försäkringarna i din organisation. Det är därför viktigt att du går vidareutbildningarna regelbundet.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar Kommun- och regionavtalet.

Mål

När du gått vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektivavtalade försäkringarna.
  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.
  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkringsinformatörer.
  • Hittat ett nätverk av andra försäkringsinformatörer och specialister.
  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkringsinformatör.

Du förväntas delta i en vidareutbildning varje år, men åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Vidareutbildning våren 2021

Inbjudna deltagare från Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Även fast vidareutbildningen genomförs på distans är tanken att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet på hemmaplan.

DATUM PLATS HOTELL
14 januari Digital -
9 mars Digital -
18 maj Digital -

Inbjudan deltagare från Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppsala

Även fast vidareutbildningen genomförs på distans är tanken att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet på hemmaplan.

DATUM PLATS HOTELL
19 januari Digital -
12 februari Digital -
16 april Digital -
2 juni Digital -

Inbjudan deltagare från Blekinge och Skåne

Även fast vidareutbildningen genomförs på distans är tanken att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet på hemmaplan.

DATUM PLATS HOTELL
21 januari Digital -
23 februari Digital -
18 mars Digital -
5 maj Digital -

Inbjudan deltagare från Halland och Västra Götaland

Även fast vidareutbildningen genomförs på distans är tanken att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet på hemmaplan.

DATUM PLATS HOTELL
2 februari Digital -
23 mars Digital -
14 april Digital -
11 maj Digital -

Inbjudna deltagare från Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland

Även fast vidareutbildningen genomförs på distans är tanken att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet på hemmaplan.

DATUM PLATS HOTELL
4 februari Digital -
3 mars Digital -
27 april Digital -
8 juni Digital -

Inbjudan deltagare från Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro

Även fast vidareutbildningen genomförs på distans är tanken att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet på hemmaplan.

DATUM PLATS HOTELL
16 februari Digital -
18 februari Digital -
16 mars Digital -
21 april Digital -