Vidareutbildning försäkringsinformatörer

Som försäkringsinformatör erbjuds du fortsatt varje år en vidareutbildning som liksom grundutbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

Vidareutbildningarna äger rum lokalt och tanken är att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet om försäkringarna på hemmaplan.

Innehåll

Vidareutbildning är en endagsutbildning som ger dig möjlighet till repetition och uppdatering av dina kunskaper om lag- och avtalsförsäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Liksom under grundutbildningarna läggs också stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om försäkringarna i din organisation. Det är därför viktigt att du går vidareutbildningarna regelbundet.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar Kommun- och landstingsavtalet.

Mål

När du gått vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektivavtalade försäkringarna.
  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.
  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkringsinformatörer.
  • Hittat ett nätverk av andra försäkringsinformatörer och specialister.
  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkringsinformatör.

Du förväntas delta i en vidareutbildning varje år, men åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Vidareutbildning hösten 2019

Inbjudna deltagare från Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

DATUM     PLATS             HOTELL                                    
5 september      Skellefteå Scandic Skellefteå
24 oktober Östersund Clarion Hotel Grand
21 november Luleå Clarion Hotel Sense

Inbjudna deltagare från Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppsala

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
 27 september  Stockholm Scandic Continental
 11 oktober  Stockholm Scandic Continental
 29 oktober  Stockholm Scandic Continental
 15 november  Stockholm Scandic Continental

Inbjudna deltagare från Blekinge och Skåne

DATUM     PLATS             HOTELL                                    
17 september    Helsingborg Elite Hotel Marina Plaza
9 oktober Malmö Scandic S:t Jörgen
5 november Malmö Scandic S:t Jörgen

Inbjudan deltagare från Halland och Västra Götaland

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
 19 september  Göteborg Scandic Europa
 15 oktober  Göteborg Scandic Europa
 12 november  Göteborg Scandic Crown
 28 november  Göteborg Scandic Europa

Inbjudna deltagare från Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
1 oktober          Linköping Scandic Linköping City
 17 oktober  Växjö Växjö Konserthus
    Elite Park Hotel (logi)
 26 november  Linköping Scandic Linköping City

Inbjudna deltagare från Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
3 oktober          Karlstad Karlstad CCC
    Scandic Winn (logi)
 22 oktober  Gävle Elite Grand Hotel
 19 november  Gävle Elite Grand Hotel