Vidareutbildning försäkringsinformatörer

Som försäkringsinformatör erbjuds du fortsatt varje år en vidareutbildning som liksom grundutbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

Vidareutbildningarna första halvåret 2021 äger rum digitalt, men tanken är att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet om försäkringarna på hemmaplan.

Innehåll

Den digitala vidareutbildningen sker i form av ett digitalt möte som ger dig möjlighet till repetition och uppdatering av dina kunskaper om lag- och avtalsförsäkringarna vid sjukdom och arbetsskada. Liksom under grundutbildningarna läggs också stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om försäkringarna i din organisation. Det är därför viktigt att du går vidareutbildningarna regelbundet.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar Kommun- och regionavtalet.

Mål

När du gått vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektivavtalade försäkringarna.
  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.
  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkringsinformatörer.
  • Hittat ett nätverk av andra försäkringsinformatörer och specialister.
  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkringsinformatör.

Du förväntas delta i en vidareutbildning varje år, men åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Du som är anmäld som försäkringsinformatör kommer att få en personlig inbjudan till utbildning.