Vidareutbildning försäkringsinformatörer

Som försäkringsinformatör erbjuds du fortsatt varje år en vidareutbildning som liksom grundutbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

Vidareutbildningarna äger rum lokalt och tanken är att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet om försäkringarna på hemmaplan.

Innehåll

Vidareutbildning är en endagsutbildning som ger dig möjlighet till repetition och uppdatering av dina kunskaper om lag- och avtalsförsäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Liksom under grundutbildningarna läggs också stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om försäkringarna i din organisation. Det är därför viktigt att du går vidareutbildningarna regelbundet.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar Kommun- och regionavtalet.

Mål

När du gått vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektivavtalade försäkringarna.
  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.
  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkringsinformatörer.
  • Hittat ett nätverk av andra försäkringsinformatörer och specialister.
  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkringsinformatör.

Du förväntas delta i en vidareutbildning varje år, men åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Vidareutbildning hösten 2020

Inbjudna deltagare från Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

DATUM PLATS HOTELL
8 september Sundsvall Elite Hotel Knaust
15 september Skellefteå Scandic Skelefteå
7 oktober Östersund Clarion Hotel Grand

Inbjudan deltagare från Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppsala

DATUM PLATS HOTELL
2 oktober Stockholm Scandic Continental
9 oktober Stockholm Scandic Continental
13 november Stockholm Scandic Continental
26 november Stockholm Scandic Continental

Inbjudan deltagare från Blekinge och Skåne

DATUM PLATS HOTELL
1 september Helsingborg Elite Hotel Marina Plaza
17 september Malmö Scandic S:t Jörgen
17 november Malmö Scandic S:t Jörgen
10 december Landskrona Hotel Öresund

Inbjudan deltagare från Halland och Västra Götaland

DATUM PLATS HOTELL
29 september Göteborg Scandic Crown
20 oktober Göteborg Scandic Crown
25 november Göteborg Scandic Crown
8 december Göteborg Scandic Crown

Inbjudna deltagare från Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland

DATUM PLATS HOTELL
24 september Linköping Scandic Linköping City
15 oktober Jönköping John Bauer Hotel
29 oktober Linköping Scandic Linköping City
5 november Jönköping John Bauer Hotel

Inbjudan deltagare från Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro

DATUM PLATS HOTELL
22 september Karlstad Karlstad CCC
    LOGI Scandic Winn
21 oktober Borlänge Quality Hotel Galaxen
27 oktober Gävle Elite Grand Hotel
10 november Gävle Elite Grand Hotel