Vidareutbildning försäkringsinformatörer

Som försäkringsinformatör erbjuds du fortsatt varje år en vidareutbildning som liksom grundutbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

Vidareutbildningarna äger rum lokalt och tanken är att alla deltagare ska komma från samma region för att kunna samverka i informationsarbetet om försäkringarna på hemmaplan.

Innehåll

Vidareutbildning är en endagsutbildning som ger dig möjlighet till repetition och uppdatering av dina kunskaper om lag- och avtalsförsäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Liksom under grundutbildningarna läggs också stor vikt vid diskussioner om hur du bäst kan nå ut med information om försäkringarna i din organisation. Det är därför viktigt att du går vidareutbildningarna regelbundet.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar Kommun- och landstingsavtalet.

Mål

När du gått vidareutbildningen kommer du att ha:

  • Repeterat och uppdaterat dina kunskaper om de kollektivavtalade försäkringarna.
  • Fått möjlighet att ställa frågor och ta upp funderingar som dykt upp i ditt uppdrag.
  • Utbytt erfarenheter och tips med andra försäkringsinformatörer.
  • Hittat ett nätverk av andra försäkringsinformatörer och specialister.
  • Blivit inspirerad och stärkt i ditt uppdrag som försäkringsinformatör.

Du förväntas delta i en vidareutbildning varje år, men åtminstone vartannat år för att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

Vidareutbildning våren 2020

Inbjudna deltagare från Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

DATUM     PLATS             HOTELL                                    
16 januari Luleå Clarion Hotel Sense
2 april Östersund Clarion Hotel Grand
12 maj Umeå Umeå Folkets Hus
    Logi: Comfort Hotel Winn

Inbjudna deltagare från Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppsala

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
28 januari Stockholm Scandic Continental
28 februari Stockholm Scandic Continental
19 mars Stockholm Scandic Continental
5 maj Stockholm Scandic Continental

Inbjudna deltagare från Blekinge och Skåne

DATUM     PLATS             HOTELL                                    
23 januari Malmö Scandic S:t Jörgen
13 februari Malmö Scandic S:t Jörgen
16 april Malmö Scandic S:t Jörgen
26 maj Helsingborg Elite Hotel Marina Plaza

Inbjudan deltagare från Halland och Västra Götaland

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
4 februari Göteborg Scandic Crown
17 mars Göteborg Scandic Crown
21 april Göteborg Scandic Crown
2 juni Göteborg Scandic Crown

Inbjudna deltagare från Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
18 februari Växjö Växjö Konserthus
    Logi: Elite Park Hotel
5 mars Jönköping John Bauer Hotel
7 maj Linköping Scandic Linköping City

Inbjudna deltagare från Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro

DATUM    PLATS           HOTELL                                 
29 januari Gävle Elite Grand Hotel
24 mars Gävle Elite Grand Hotel
28 april Karlstad Karlstad CCC
    Logi: Scandic Winn