Regionala dagar

Som ett komplement till ordinarie utbildningar erbjuder vi regelbundet Regionala dagar där vi tar upp aktuella ämnen som ligger nära försäkringsfrågor, ofta med hjälp av lokala föreläsare. Dagarna är gemensamma för arbetsgivare och fackliga representanter, vi vänder oss till dig som arbetar med försäkrings-, arbetsmiljö- eller personalfrågor och du kan vara chef, ha direkt personalansvar, vara förtroendevald, skyddsombud eller liknande.

Vill du gå på en av våra Regionala dagar?

Deltagandet är kostnadsfritt, men Afa Försäkring ersätter inte resekostnader eller eventuella hotellkostnader.

Regionala dagar hösten 2022

Vi planerar höstens Regionala dagar. Detaljerad information kommer när det är klart.

  • Umeå den 28 september
  • Norrköping den 26 oktober
  • Stockholm den 15 november
  • Varberg den 1 december                      

Se en kort film om Afa Försäkrings Regionala dagar. Filmen är textad.