Regionala dagar

Som ett komplement till ordinarie utbildningar erbjuder vi regelbundet Regionala dagar där vi tar upp aktuella ämnen som ligger nära försäkringsfrågor, ofta med hjälp av lokala föreläsare. Dagarna är gemensamma för arbetsgivare och fackliga representanter, vi vänder oss till dig som arbetar med försäkrings-, arbetsmiljö- eller personalfrågor och du kan vara chef på högre nivå, ha direkt personalansvar, vara förtroendevald eller liknande.

Vill du gå på en av våra Regionala dagar?

Deltagandet är kostnadsfritt, men Afa Försäkring ersätter inte resekostnader eller eventuella hotellkostnader.

REGIONALA DAGAR HÖSTEN 2021

Höstens första två regionala dagar går av stapeln i Norrköping respektive Helsingborg - alternativt digitalt beroende på smittläget i höst. Information om de regionala dagarna i Sandviken (11/11) och Alingsås (2/12) kommer längre fram, så håll utkik!

NORRKÖPING

Regional dag, 29 september 2021.

Se program och anmälan

HELSINGBORG

Regional dag 22 oktober 2021.

Se program och anmälan

Se en kort film om Afa Försäkrings Regionala dagar. Filmen är textad.