Regionala dagar

Som ett komplement till ordinarie utbildningar erbjuder vi regelbundet Regionala dagar där vi tar upp aktuella ämnen som ligger nära försäkringsfrågor, ofta med hjälp av lokala föreläsare.

Dagarna är gemensamma för arbetsgivare och fackliga representanter, vi vänder oss till dig som arbetar med försäkrings-, arbetsmiljö- eller personalfrågor och du kan vara chef, ha direkt personalansvar, vara förtroendevald, skyddsombud eller liknande.

Vill du gå på en av våra Regionala dagar?

Deltagandet är kostnadsfritt, men Afa Försäkring ersätter inte resekostnader eller eventuella hotellkostnader.

Umeå

28 september 2022

Se program och anmälan

Norrköping

26 oktober 2022

Se program och anmälan

Stockholm

15 november 2022

Se program och anmälan

Varberg

1 december 2022

Se program och anmälan