Praktisk information om utbildningarna

Fysisk Grundutbildning (två dagar)

Den första dagen startar vi klockan 09:00 och slutar klockan 16:00.

Den andra dagen startar vi klockan 08:30 och slutar klockan 15:00.

Se program för fysisk Grundutbildning (pdf)

Digital Grundutbildning (en dag)

Vi startar klockan 09:00 och slutar klockan 15:00

Före och efter utbildningen får du några digitala lektioner att göra på egen hand

Se program för digital Grundutbildning (pdf)

Efter Grundutbildningen får du, inom ett halvår, en inbjudan till Vidareutbildning.

 

Fysisk Vidareutbildning (en dag)

Vi startar dagen med kaffe och smörgås klockan 08:30.

Utbildningen startar klockan 09:00 och slutar klockan 16:00.

Se program för Vidareutbildning (pdf)

Digital Vidareutbildning (en dag).

Utbildningen startar klockan 09:00 och slutar klockan 16:00.

Se program för digital Vidareutbildning (pdf)

Du kallas till Vidareutbildning en gång om året.

Material

Till ditt förfogande har du Handboken och Informerahäftet. Du får även ytterligare material när du kommer till oss på utbildningarna. Kom ihåg att ta med dig både Handboken och Informerahäftet till utbildningen. Har du tillgång till en smartphone, surfplatta eller laptop kan du, om du vill, istället använda den.

Anmälan

Anmälan till utbildningarna gäller dig personligen och är bindande. Om du avbokar din plats senare än en vecka före utbildningstillfället, medför det kostnader för våra beställare Sveriges Kommuner och Regioner, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR .

Bekräftelse

När du anmält dig via webben får du en första bekräftelse direkt.
Definitiv bekräftelse med all information skickas till dig sex veckor innan utbildningen.

Lokal, måltider och logi

Afa Försäkring bokar och betalar på uppdrag av våra beställare, kostnader för lokal, måltider och vid lång resväg även logi för utbildningsdagarna. Observera att du själv inte ska boka logi utan det gör vi åt dig.

Resor

Resebeställningsblankett med telefonnummer till resebyrån och vad du ska uppge när du bokar din resa, bifogas i samband med den definitiva bekräftelsen som du får sex veckor innan utbildningen.

Du tar kontakt med resebyrån senast 14 dagar före avresa för att boka din flyg- eller
tågresa i 2:a klass.

Ersättningsblankett

Vi lämnar ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel, som inte går att boka hos resebyrån, samt parkeringskostnader. Kvitto måste bifogas.
Reser du med egen bil lämnas milersättning med 30,50 kronor/mil.

För dig som är facklig försäkringsinformatör

Ledighet

När du får den första bekräftelsen från oss ansöker du om ledighet hos din arbetsgivare, i första hand med bibehållna löneförmåner. Det gör du med stöd av förtroendemannalagen. Om du inte får lön under utbildningsdagen från din arbetsgivare kan vi lämna ersättning. Tillsammans med den definitiva bekräftelsen bifogas ersättningsblankett med regler för ersättning vid inkomstförlust som ska fyllas i av din arbetsgivare.

Inkomstförlust ersätts inte för arbetsgivarens försäkringsinformatörer

Utbetalning av ersättning

Ersättningsblanketten skickar du efter utbildningens slut till:

Afa Försäkring
Kommunikation
106 27 Stockholm

Ersättningarna betalas via Afa Försäkring, genom Swedbank, till det konto som finns registrerat. Finns inget sådant konto får du en utbetalningsavi.

Har du några frågor?

Kontakta någon av våra utbildningsadministratörer:

Monica Singstedt, 08-696 45 42
utbildningsadm@afaforsakring.se

Susanne Tholén, 08-696 45 93
utbildningsadm@afaforsakring.se

 

Läs om hur vi behandlar personuppgifter i vårt utbildningssystem