Uppdragsgivare

Arbetsgivarens försäkringsinformatörer

Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarpolitiska avdelningen

Fackets försäkringsinformatörer

Inom OFR:

Kontakta respektive förbund.

Inom AkademikerAlliansen:

Kontakta respektive förbund.

Inom Kommunalarbetareförbundet:

Annica Nordström Sjödin

annica.nordstrom@kommunal.se 010-442 92 88