Kontaktpersoner

Administration av utbildningarna

Innehåll och material för utbildningarna/övrig försäkringsinformation

Per Winberg, Utbildningsledare

per.winberg@afaforsakring.se 08-696 49 20

Annelie Lindvall, Utbildningsledare

annelie.lindvall@afaforsakring.se 08-696 44 34

Lise Zarrabi, Utbildningsledare

lise.zarrabi@afaforsakring.se 08-696 44 27

Helena Danielsson, Utbildningsledare

helena.danielsson@afaforsakring.se 08-696 43 53