Kontaktpersoner

Administration av utbildningarna

Monica Singstedt
utbildningsadm@afaforsakring.se
08-696 45 42
Susanne Tholén
utbildningsadm@afaforsakring.se
08-696 45 93

Innehåll och material för utbildningarna/övrig försäkringsinformation

Per Winberg
per.winberg@afaforsakring.se
08-696 49 20
Annelie Lindvall
annelie.lindvall@afaforsakring.se
08-696 44 34
Lise Zarrabi
lise.zarrabi@afaforsakring.se
08-696 44 27
Ulf Härnström
ulf.harnstrom@afaforsakring.se
08-696 44 42
Helena Danielsson
helena.danielsson@afaforsakring.se
08-696 43 53