Grundutbildning försäkringsinformatörer

Som ny försäkringsinformatör erbjuds du inom cirka ett halvår en grundutbildning. Utbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

 Alla utbildningar äger rum i Stockholm.

Innehåll

Under utbildningen som pågår under två dagar får du grundläggande kunskaper om lag- och avtalsförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Utbildningen innehåller även ett viktigt inslag om hur du bäst sprider kunskapen om avtalsförsäkringarna i din organisation. Du kommer att träffa andra informatörer och får möjlighet att utbyta erfarenheter samt hitta samarbetspartners i uppdraget att nå ut med informationen.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar Kommun- och regionavtalet.

Mål

När du gått grundutbildningen kommer du:

  • Ha grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall
  • Veta vart du ska vända dig för att få mer information
  • Ha fått tips om hur du kan sprida information om de kollektivavtalade försäkringarna

Grundutbildning hösten 2020

DATUM PLATS HOTELL
1-2 september Stockholm

Scandic Continental

8-9 september Stockholm

Scandic Continental

17-18 september Stockholm

Scandic Continental

23-24 september Stockholm

Scandic Continental

29-30 september Stockholm

Scandic Continental

6-7 oktober Malmö Scandic S:t Jörgen
14-15 oktober Stockholm

Scandic Continental

22-23 oktober Linköping

Scandic Linköping City

27-28 oktober Stockholm

Scandic Continental

3-4 november Stockholm

Scandic Continental

19-20 november Stockholm

Scandic Continental

26-27 november Göteborg

Scandic Crown