Grundutbildning försäkringsinformatörer

Som ny försäkringsinformatör erbjuds du inom cirka ett halvår en Grundutbildning. Utbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

Du kan välja om du vill genomföra din utbildning på plats i en kurslokal eller i ett helt digitalt möte.

De fysiska Grundutbildningarna pågår i två dagar och genomförs i kurslokaler i Stockholm.

De digitala Grundutbildningarna pågår en heldag i Zoom och kompletteras med kortare lektioner som skickas ut via e-post.

Innehåll

Under Grundutbildningen får du grundläggande kunskaper om lag- och avtalsförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Utbildningen innehåller även viktiga inslag om hur du bäst sprider kunskapen om de kollektivavtalade försäkringarna i din organisation. Du kommer att träffa andra informatörer och får möjlighet att utbyta erfarenheter samt hitta samarbetspartners i uppdraget att nå ut med informationen.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar kommun- och regionavtalet.

Mål

När du gått Grundutbildningen kommer du:

  • Ha grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall
  • Veta vart du ska vända dig för att få mer information
  • Ha fått tips om hur du kan sprida information om de kollektivavtalade försäkringarna.

Du som är anmäld som försäkringsinformatör kommer att få en personlig inbjudan till utbildning.