Grundutbildning försäkringsinformatörer

Som ny försäkringsinformatör erbjuds du inom cirka ett halvår en grundutbildning. Utbildningen är gemensam för både arbetsgivarens och fackets försäkringsinformatörer.

Utbildningsort

 Alla utbildningar äger rum i Stockholm.

Innehåll

Under utbildningen som pågår under två dagar får du grundläggande kunskaper om lag- och avtalsförsäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Utbildningen innehåller även ett viktigt inslag om hur du bäst sprider kunskapen om avtalsförsäkringarna i din organisation. Du kommer att träffa andra informatörer och får möjlighet att utbyta erfarenheter samt hitta samarbetspartners i uppdraget att nå ut med informationen.

Observera att utbildningen, utöver försäkringsskyddet enligt lag, endast avhandlar Kommun- och landstingsavtalet.

Mål

När du gått grundutbildningen kommer du:

  • Ha grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall
  • Veta vart du ska vända dig för att få mer information
  • Ha fått tips om hur du kan sprida information om de kollektivavtalade försäkringarna

Grundutbildning hösten 2019/våren 2020

DATUM PLATS HOTELL

3-4 september

Stockholm    

Scandic Continental

24-25 september Stockholm Scandic Continental

8-9 oktober

Stockholm Scandic Continental

17-18 oktober

Stockholm Scandic Continental
30-31 oktober Stockholm

Scandic Continental

5-6 november Stockholm

Scandic Continental

19-20 november Stockholm

Scandic Continental

28-29 november Stockholm

Scandic Continental

10-11 december Stockholm

Scandic Continental

14-15 januari Stockholm

Scandic Continental

6-7 februari Stockholm

Scandic Continental

19-20 februari Stockholm

Scandic Continental

10-11 mars Stockholm

Scandic Continental

2-3 april Stockholm

Scandic Continental

15-16 april Stockholm

Scandic Continental

7-8 maj Stockholm

Scandic Continental

27-28 maj Stockholm

Scandic Continental