Försäkringsinformatörer inom kommuner och regioner

Afa Försäkring svarar för utbildningen av de cirka 2600 försäkringsinformatörer som finns inom kommuner, regioner och Sobonaföretag. En tredjedel av försäkringsinformatörerna är utsedda av arbetsgivaren och två tredjedelar av en facklig organisation. Uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Regioner, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR. Utbildningen består av en grundutbildning och årliga vidareutbildningar.

Gör skillnad – bli försäkringsinformatör

Hör andra berätta om en utbildningsdag och vad det innebär att vara försäkringsinformatör.