Kriterier för rehabilitering

De behandlingsmetoder som används ska vara rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid vård av missbruk och beroende.

Kriterier vid missbruksbehandling:

  • Socialstyrelsens (nu IVO:s tillstånd) att bedriva sådan verksamhet.
  • Mottagningar som drivs av kommun.
  • Leg psykolog och leg psykoterapeut.
  • Socionom eller beteendevetare med längre erfarenhet från missbruksvård.
  • Företagshälsovård där läkare eller sjuksköterska som genomför åtgärden har utbildning i missbruksbehandling.
  • Alkohol- och drogterapeuter som är certifierade genom FAD - Förbundet för Alkohol- och Drogterapeuter.

För de alkohol- och drogterapeuter som inte är certifierade gäller följande krav på behandlarens kunskaps- och erfarenhetsnivå:

  • Den metod som används ska vara rekommenderad i socialstyrelsens nationella riktlinjer.
  • Behandlaren ska ha adekvat utbildning inom den metod som praktiseras.
  • Behandlare ska ha minst två års yrkeserfarenhet av missbruksbehandling (på minst halvtid).
  • Behandlare som har egen erfarenhet av SRS problematik, drogmissbruk eller medberoende bör ha minst fyra års nykterhet innan han eller hon börjar arbeta som alkohol och drogterapeut.