Det här är rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är du som arbetsgivare som ansöker om stödet.

Typer av rehabiliteringsstöd

Välj typ:

Beroendebehandling

Du kan söka stöd för beroendebehandling till följd av alkohol- och drogmissbruk  (dessutom till följd av spelmissbruk endast för Kommuner och landsting). 

- Inneliggandebehandling (t.ex. behandlingshem) - Öppenvårdsbehandling - Samtalsbehandling

Läs mer om kriterier för rehabiliteringsproducenter vid beroendebehandling.

Psykolog/psykoterapeut

Du kan söka stöd för enskilda samtal genomförda med legitimerad psykolog/psykoterapeut. Syftet med samtalen är att man ska få hjälp med att hantera sina problem, beteenden och symptom. Problemen kan till exempel vara:

- Stress
- Ångest
- Oro

Stress och livsstilsförändring

Du kan söka stöd för stresshantering-/livsstilsförändringskurser som syftar till att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga.

Vad som kan ingå i en kurs är:

-Samtalsstöd
- Föreläsningar
- Fysisk aktivitet

För att vi ska kunna ta ställning om ersättning behöver vi ett kursprogram, och information om vilka som ansvarar för att genomföra kursen.

Grundförutsättningen för att vi ska kunna bevilja medel för en rehabiliteringsåtgärd med hälsovårdande inslag är att den följer en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod.

Omskolning/ arbetsprövning

Du kan söka stöd för inköp av en kurs för omskolning eller plats för arbetsprövning. Det kan innebära att man vidareutbildar sig i ett yrke, eller får pröva att arbeta på en arbetsplats, för att sedan avgöra om yrket är lämpligt. 

Grundförutsättningen för att vi ska kunna bevilja medel för en rehabiliteringsåtgärd med hälsovårdande inslag är att den följer en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod.

Annan

Om ni inte finner en rehabiliteringsåtgärd som passar er kontakta oss via epost rehab@afaforsakring.se eller telefon 0771-88 00 99

Ansök om rehabiliteringsstöd

 

Komplettera en ansökan