Det här är rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet.

Typer av rehabiliteringsstöd

Välj typ:

Beroendebehandling

Du kan söka stöd för beroendebehandling till följd av alkohol- och drogmissbruk  (dessutom till följd av spelmissbruk endast för Kommuner och landsting). 

- Inneliggandebehandling (t.ex. behandlingshem) - Öppenvårdsbehandling - Samtalsbehandling

Läs mer om kriterier för rehabiliteringsproducenter vid beroendebehandling.

Psykolog/psykoterapeut

Du kan söka stöd för enskilda samtal genomförda med legitimerad psykolog/psykoterapeut. Syftet med samtalen är att man ska få hjälp med att hantera sina problem, beteenden och symptom. Problemen kan till exempel vara:

- Stress
- Ångest
- Oro

Stress och livsstilsförändring

Du kan söka stöd för stresshantering-/livsstilsförändringskurser som syftar till att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga båda för psykiska och/eller fysiska besvär.

-Samtalsstöd
- Föreläsningar
- Fysisk aktivitet

Grundförutsättningen för att vi ska kunna bevilja medel för en rehabiliteringsåtgärd med hälsovårdande inslag är att den följer en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod. Vi ersätter inte medicinsk rehabilitering.

 

 

Omskolning/ arbetsprövning

Du kan söka stöd för inköp av en kurs för omskolning. Det kan innebära att man vidareutbildar sig i ett yrke, eller får pröva att arbeta på en arbetsplats, för att sedan avgöra om yrket är lämpligt. 

Annan

Om ni inte finner en rehabiliteringsåtgärd som passar er kontakta oss via epost rehab@afaforsakring.se eller telefon 0771-88 00 99

Ansök om rehabiliteringsstöd

 

Komplettera en ansökan