Om försäkringarna och initiativet IME

Bildspel om sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, livförsäkringen och kollektivavtalet.

Se filmen som på ett enkelt sätt beskriver de kollektivavtalade försäkringarna. Den borde alla som jobbar inom kommuner och regioner få se åtminstone en gång.

Powerpointpresentationer

De här powerpointpresentationerna kan du ha som stöd när du berättar om vilka kollektivavtalade försäkringar som finns för anställda inom kommuner och regioner. Presentationerna kan användas på möten, i utskick eller till att lägga ut på intranätet.