Ingen ska missa ersättning, stödpaketet

Afa Försäkring har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner samt de fackliga organisationerna tagit fram ett stödpaket. Stödpaketet består av ett webbaserat informationsmaterial i form av bildspel och filmer, samt ett arbetsmaterial för att utveckla organisationers rutiner och processer. Allt för att ingen ska missa ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna. Materialet har utvecklats i nära samarbete med representanter från kommuner och regioner runtom i landet.

För dig som ska informera

Här hittar du övergripande presentationer om försäkringarna samt exempel på vad en anmälan kan innebära för den som råkar ut för en olycka eller blir sjuk. 

Talande exempel - presentationer
Talande exempel - filmer 
Om försäkringarna - Filmer och presentationer

Testa din organisation

Testa hur bra din organisation är på att informera och läs mer om stödpaketet som kan ger er stöd i arbetet med att informera om försäkringsskyddet.

Till testet

Material för ett arbetsmöte

Materialet hjälper en strategisk arbetsgrupp se över rutinerna i sin organisation och komma fram till en åtgärdslista med förbättringsåtgärder. (Är inte ämnat att användas på arbetsplatsträffar, utan för organisationen i stort.)

Beställ materialet

Mer om initiativet "Ingen ska missa ersättning"

Här hittar du material som berättar mer om initiativet Ingen ska missa ersättning:

Film om "Ingen ska missa ersättning" 
Presentation om "Ingen ska missa ersättning"

Vill ni ha hjälp av oss?

Vi erbjuder era organisationer stöd i ert arbete för att utveckla era informationsrutiner, så att ingen medarbetare går miste om den ersättning denne kan ha rätt till tack vara de kollektivavtalade försäkringarna. 

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med initiativet ”Ingen ska missa ersättning”. Tveka inte att höra av er!

Kontaktpersoner

Kunderna berättar

Intervjuer med några av våra kunder som ger olika exempel på hur de har valt att arbeta med IME-materialet.

Våra kunder berättar hur de har valt att arbeta med IME-materialet.