Om försäkringarna och initiativet IME

Bildspel om sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, livförsäkringen och kollektivavtalet.

Se filmen som på ett enkelt sätt beskriver de kollektivavtalade försäkringarna. 

Här finns presentationer som hjälper er att berätta om de kollektivavtalade försäkringarna. Presentationerna kan användas på möten, i utskick eller till att lägga ut på intranätet.

Om initiativet IME

Presentation - kollektivavtalad försäkring

Presentation - Sjukdom (AGS-KL)

Presentation - Arbetsskada (TFA-KL)

Presentation - Dödsfall (TGL-KL)