När kan man få ersättning?

Försäkringen börjar gälla när du varit anställd i sammanlagt 90 dagar. Du som är företagare och har tecknat försäkring läs här. Du får räkna med tidigare anställning hos arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om AGSAGS-KL, ITP eller KTP om någon del av den tidigare anställningen innehafts under de två år som närmast föregått den pågående anställningen.

Du ska också:

  • ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
  • ha varit frisk minst 25 procent sedan minst en vecka när försäkringen ska träda i kraft

Ersättningens storlek

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.