Företagare - när kan du får ersättning

För företagare som tecknat försäkring (AGS)

Försäkringen börjar gälla när företagaren varit verksam i företaget i 90 dagar efter att försäkringen tecknats (kvalifikationstid). Du får räkna med tidigare period som företagare och anställd hos arbetsgivare, som tecknat försäkringsavtal om AGS, AGS-KL, ITP eller KTP om någon del av den tidigare perioden som företagare eller anställd innehafts senast under de två år som närmast föregått den pågående anställningen.

Du ska också:

  • ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
  • ha varit frisk minst 25 procent sedan minst en vecka när försäkringen börjar gälla

Ersättningens storlek

Om du inte längre är verksam eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.