Ersättning vid sjukskrivning

Du som har sjukpenning

Du som har sjukpenning från Försäkringskassan kan få dagsersättning från oss.

Anställd som privat eller kooperativ arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring

Dagsersättning kan lämnas från dag 15 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod.

- om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

Anställd inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag eller företagare som tecknat egen försäkring

Dagsersättning kan lämnas från dag 91 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod.

 - om arbetsgivaren betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15 men tidigast från dagen efter sista sjukönedagen.

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan få månadsersättning från oss.

Privat och kooperativt anställd

Anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag


Exempel på ersättning

Här hittar du exempel på ersättning, så du kan skapa dig en ungefärlig bild av hur stor ersättningen kan bli. 

Till exempel på ersättning