Så tecknar man försäkringarna

Om ditt företag omfattas av kollektivavtal har ni skyldighet att teckna de avtalsförsäkringar som finns inom avtalsområdet. Men företag som inte omfattas av kollektivavtal och egna företagare kan också teckna försäkringarna.

Du tecknar försäkringarna och betalar premien till Fora .

Mer information om hur du tecknar försäkring och betalar premier hittar du på Foras hemsida. Du kan även kontakta deras kundservice på 08-787 40 10.