Gör en försäkringsanmälan

Här kan du läsa mer om kollektivavtalad försäkring och hur anmälan går till.

Så anmäler du:

Vem kan anmäla? 

 • En privat- eller kooperativt anställd arbetare som varit sjukskriven i minst 14 dagar. 
 • En anställd inom kommun, landsting, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som varit sjukskriven i minst 90 dagar. 
 • Egenföretagare som tecknat försäkringen.

Hur anmäler man?  

Privat- eller kooperativt anställda arbetare

1) Du som arbetsgivare kan anmäla direkt via vår e-tjänst.

Läs mer och anmäl

2) Den anställde/egenföretagaren kan anmäla direkt via vår hemsida.

Till anmälan för privatperson

 

Anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag

Den anställde kan anmäla direkt via vår hemsida.

Till anmälan för privatperson

 


Vem kan anmäla? 

 • En privat- eller kooperativt anställd arbetare eller tjänsteman. 
 • En anställd inom stat, kommun, landsting, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. 
 • Egenföretagare som tecknat försäkringen.

Hur anmäler man?  

Den anställde/egenföretagaren kan anmäla direkt via vår hemsida.

Till anmälan för privatperson


Vem kan anmäla? 

Föräldralediga som är anställda som arbetare på ett privat företag eller inom kooperationen kan ansöka om ersättning från Föräldrapenningtillägget (FPT). Det är i första hand den anställda själv som anmäler till Afa Försäkring.

Hur anmäler man?  

Den anställda anmäler direkt via vår hemsida.

Till anmälan för privatperson

En anställd som fått barn före 2014 kan ha rätt till avsättning till tjänstepension (premiebefrielseförsäkring).

Läs mer och anmäl till premiebefrielseförsäkringen

 


Vem kan anmäla? 

En privat- eller kooperativt anställd arbetar som:

 • har en tillsvidareanställning
 • blir uppsagd på grund av varaktig arbetsbrist
 • har fyllt 40 år när tillsvidareanställningen upphörde
 • har varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen
 • blir uppsagd men får fortsätta arbeta kvar i samma företag eller annat företag i koncernen men med en kortare arbetstid 


Hur anmäler man?  

Den anställde kan anmäla via blankett.
Blanketten skickas till: AFA Försäkring, 106 27 Stockholm. 

Till anmälan för privatperson

 


Vem kan anmäla? 

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från TGL-försäkringen.

Försäkringen gäller för:

 • Privatanställda arbetare om arbetsgivaren har kollektivavtal inom avtalsområde Svenskt Näringsliv- LO. Även arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan teckna försäkring för privatanställda arbetare.
 • Tjänstemän som inte har kollektivavtal genom sin arbetsgivare men ändå omfattas av tecknad försäkring.
 • Företagare och maka eller registrerad partner till företagare som tecknat egen försäkring.
 • Om den anställdes make, maka, sambo eller registrerade partner avlider, utan att ha en egen TGL-försäkring, kan begravningshjälp och i vissa fall barnbelopp betalas från den TGL-försäkring som den anställde själv omfattas av (makeförsäkring)


Hur anmäler man?  

Den anställde kan anmäla via blankett.
Blanketten skickas till: AFA Försäkring, 106 27 Stockholm. 

Till anmälan för privatperson