Så här tar vi hand om en anmälan

1

1

En handläggare går igenom anmälan.

2

2

Oftast kan vi lämna besked inom 14 dagar men ibland krävs mer utredning. Vi kan då behöva komplettera en ofullständig anmälan med till exempel arbetsgivarintyg, sjukperioder, uppgifter om arbetslöshet samt dödsfallsintyg.

3

3

Efter utredning och eventuella kompletteringar skickar vi beslutsbrev.