Försäkring vid dödsfall - läs mer och anmäl

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Om dödsfallet är orsakat av arbetsskada ska detta anmälas här: 

Till anmälan 

1

1 Vem gäller det?

Försäkringen gäller för:

 • Privatanställda arbetare om du som arbetsgivare har kollektivavtal inom avtalsområde Svenskt Näringsliv- LO. Även arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan teckna försäkring för privatanställda arbetare.
 • Tjänstemän som inte har kollektivavtal genom sin arbetsgivare men ändå omfattas av tecknad försäkring.
 • Företagare och maka eller registrerad partner till företagare som tecknat egen försäkring.
 • Om make, maka, sambo eller registrerade partner avlider, utan att ha en egen TGL-försäkring, kan begravningshjälp och i vissa fall barnbelopp betalas från den TGL-försäkring som medarbetaren själv omfattas av (makeförsäkring)

Anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag har försäkringen hos KPA (läs mer på KPA:s hemsida).

2

2 Vem kan få ersättning?

Grundbeloppet är ersättning som betalas till förmånstagarna:

 • make/maka/registrerad partner
 • sambo
 • barn

I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet.
Läs mer i förmånstagarordningen

Barnbelopp är en kompletterande ersättning som kan betalas till förmånstagare:

 • barn till den avlidne som är under 21 år

Begravningshjälp går direkt till dödsboet.

Ändra förmånstagare - den som vill ändra förmånstagare måste du skicka en skriftlig anmälan till oss.

3

3 Vilken ersättning kan lämnas?

 • Grundbeloppets storlek beror på vilka anhöriga den försäkrade efterlämnar, ålder och arbetstid.
 • Barnbeloppets storlek beror på den försäkrades arbetstid och barnets ålder.
 • Minimikravet för arbetstid är åtta timmar per vecka.

Läs mer om ersättning

4

4 Checklistor

När någonting har hänt på jobbet har du som arbetsgivare och facklig representant vissa möjligheter och skyldigheter. I checklistan finns riktlinjer för vad du kan eller ska göra i olika situationer.

Checklista för dig som är arbetsgivare inom KL-området

Checklista för dig som är arbetsgivare inom det privata området

Checklista för dig som är facklig representant inom KL-området

Checklista för dig som är facklig representant inom privata området

5

5 Anmälan

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i anmälningsblanketten.
Skicka även med Dödsfallsintyg och släktutredning

Bra att veta! Medarbetare som är privat anställda arbetare eller egen företagare (som omfattas av avtalspension SAF-LO) kan ansöka om familjeskydd.

Mer information om familjeskydd finns på Foras hemsida