Frågor och svar

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.
Försäkring vid dödsfall gäller för dig som är något av följande:

 • privat anställd
 • företagare som har tecknat egen försäkring
 • om make, maka, sambo eller registrerad partner till den försäkrade avlider, utan att ha en egen livförsäkring, kan den försäkrades försäkring gälla i vissa fall (makeförsäkring)

Om du är anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag har du försäkringen hos  KPA

Om du är osäker på vem som omfattas kan du fråga:

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Om du är arbetsför börjar försäkringen gälla från första arbetsdagen.

Försäkringen gäller så länge som du är anställd. Du är alltid försäkrad om du är frånvarande från arbetet i sex månader i följd oavsett orsak (anställningen måste vara minst 8 timmar per vecka). Exempel på frånvaro: semester och tjänsteledighet.

Om du blir sjuk inom de sex månaderna fortsätter försäkringsskyddet att gälla, som längst fram tills dess att du fyller 65 år.

Efterlevande kan få grundbelopp och barnbelopp, dödsboet får begravningshjälp.

Grundbeloppet är det som betalas till förmånstagarna, det vill säga:

 • make/maka/registrerad partner
 • sambo (oavsett kön) och/eller barn till den avlidne

Barnbelopp är en extra ersättning som kan betalas till förmånstagare:

 • barn till den avlidne som är under 21 år

Begravningshjälp går direkt till dödsboet.

Ändra förmånstagare - om du vill ändra förmånstagare måste du skicka in en skriftlig anmälan till oss.

Ersättning lämnas i form av engångsbelopp. Engångsbeloppens storlek beror på den försäkrades ålder, arbetstid och på vilka efterlevande som finns.

Så här stor är ersättningen

Ja, genom att fylla i blanketten om ändrat förmånstagarförordnande och skicka den till oss. Om du inte själv valt förmånstagare gäller bestämmelserna om förmånstagare enligt försäkringsvillkoren.

Den frågan ska alltid göras per brev av sekretesskäl. Om du är osäker kan du skicka in ett nytt förordnande, det sist inkomna är det som gäller. Om du vill att förordnandet i försäkringsvillkoren ska gälla ska du istället sända in ett återkallande.

Någon anhörig eller annan person som har detta uppdrag.

Nej, pengar som utbetalas är fria från inkomstskatt.

Mer information om skatteregler kan du få av Skatteverket.

Om du varit anställd i 180 dagar och blivit arbetslös och söker arbete har du kvar ditt skydd under två år. Om du har varit anställd kortare tid gäller skyddet lika länge som anställningen varat.

Om du har arbetat 180 dagar och efterskyddet håller på att ta slut kan du ansöka om att få teckna en fortsättningsförsäkring hos Fora (läs mer på Foras hemsida).

Familjeskydd är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande. Ersättningen betalas ut om dödsfallet sker senast 31 december det år du fyller 65 år. Vill du veta mer kan du kontakta Fora.

Du som tillhör en av grupperna nedan kan ansöka om familjeskydd:

 • privat anställd arbetare och omfattas av avtalspension SAF-LO
 • egen företagare som omfattas av avtalspension SAF-LO

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

 • din arbetsgivare
 • din fackliga representant på jobbet
 • vårt kundcenter på 0771-88 00 99 eller skicka ett meddelande.
 • Fora

Först och främst måste du göra en hälsoprövning när du anmäler (om det inte är ett så kallat förstagångsval). Kostnaden för familjeskydd tas ur den avgift som arbetsgivaren betalar för din pension. Man måste därför ha en inkomst som är så stor att den räcker till kostnaden. Ansök om familjeskydd hos Fora.

Läs mer om familjeskydd

I första hand make/maka, registrerad partner eller sambo. I andra hand arvsberättigade barn. Genom att sända in ett särskilt förordnande till Fora kan tidigare make/maka, registrerad partner, sambo eller barn, styvbarn, fosterbarn till dessa och till den som avlider få familjeskydd. Om det inte finns någon förmånstagare sker ingen utbetalning. Vill du veta mer kan du kontakta Fora.

Avgiften för familjeskydd beror på:

 • vilket prisbasbelopp du har valt
 • vilken utbetalningstid du har valt
 • din ålder

Eftersom kostnaden för familjeskyddet tas ur pensionspremien minskas pensionen om man uppnår pensionsåldern. Vill du veta mer kan du kontakta Fora.

Försäkringen fortsätter att gälla om den anställde kvarstår i sitt tidigare arbete med lön fram till dödsfallet.
Försäkringen upphör vid frånvaro som överstiger 90 dagar i en följd. Något efterskydd finns inte.

Ja, vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen årligen till Skatteverket