Ersättning vid dödsfall

Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:

1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet. Om det endast finns arvsberättigat barn som fyllt 21 år utbetalas hälften av grundbeloppet att fördela.

2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år. 

3. Begravningshjälp betalas till dödsboet. 

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Ersättning grundbelopp i kronor, 2020

Den avlidnes ålder Arbetstid minst 16 tim/v Arbetstid 8-16 tim/v
Under 55 år 283 800  141 900
55 men ej 56 260 150  130 075
56 men ej 57 236 500  118 250
57 men ej 58 212 850  106 425
58 men ej 59 189 200  94 600
59 men ej 60  165 550  82 775
60 men ej 61 141 900   70 950
61 men ej 62  118 250  59 125
62 men ej 63  94 600   47 300
63 men ej 64  70 950  35 475
64 eller över 47 300  23 650

Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid. 

Ersättning barnbelopp i kronor, 2020

Barnets ålder vid dödsfallet  Arbetstid minst 16 tim/v  Arbetstid 8-16 tim/v
 Under 17 år 94 600 47 300
 17 eller 18 år 70 950 35 475
 19 eller 20 år 47 300 23 650

Ersättning begravningshjälp, 2020

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 23 650 kronor år 2020.