Ersättning vid dödsfall

Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp:

1. Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn. I vissa fall delar sambo och barn på grundbeloppet. Om det endast finns arvsberättigat barn som fyllt 21 år utbetalas hälften av grundbeloppet att fördela.

2. Barnbelopp betalas till barn under 21 år. 

3. Begravningshjälp betalas till dödsboet. 

Hur mycket som betalas ut i grundbelopp beror på din arbetstid, din ålder vid dödsfallet och vilka efterlevande som finns. 

Ersättning grundbelopp i kronor, 2021

Den avlidnes ålder Arbetstid minst 16 tim/v Arbetstid 8-16 tim/v
Under 55 år 285 600  142 800
55 men ej 56 261 800  130 900
56 men ej 57 238 000  119 000
57 men ej 58 214 200  107 100
58 men ej 59 190 400  95 200
59 men ej 60  166 600  83 300
60 men ej 61 142 800  71 400
61 men ej 62  119 000  59 500
62 men ej 63  95 200   47 600
63 men ej 64  71 400  35 700
64 eller över 47 600  23 800

Hur mycket som betalas till barn beror dels på barnets ålder när du avlider och din arbetstid. 

Ersättning barnbelopp i kronor, 2021

Barnets ålder vid dödsfallet  Arbetstid minst 16 tim/v  Arbetstid 8-16 tim/v
 Under 17 år 95 200 47 600
 17 eller 18 år 71 400 35 700
 19 eller 20 år 47 600 23 800

Ersättning begravningshjälp, 2021

Begravningshjälpen är ett halvt prisbasbelopp, 23 800 kronor år 2021.