Dödsfall orsakat av arbetsskada

När dödsfallet är orsakat av en arbetsskada ska detta anmälas till vår arbetsskadeförsäkring via särskild blankett.

Välj blankett nedan, skriv ut, fyll i och skicka in till AFA Försäkring, 106 27 Stockholm.