Corona – vilka försäkringar gäller?

Vi får frågor från bland andra arbetsgivare om vad som gäller för coronaviruset, covid-19. Här reder vi ut vad som gäller för AFA-försäkringarna, rehabiliteringsstöd samt arbetsskada om man jobbar hemifrån.

Närbild på coronaviruset covid-19.

Sidan är senast uppdaterad 2020-05-19.

Smittsam sjukdom arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA)

Det är nu fastställt att Covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

För att AFA Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att smittan kvarstår i 180 dagar.

Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Både sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan betalas förutsatt att man uppbär sjukpenning eller smittbärarpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vid dödsfall på grund av Covid-19 gäller livförsäkringen TGL som vanligt.

Det här gäller för arbetsskada när du jobbar hemifrån

Under coronapandemin är det många som jobbar hemifrån. Hur gäller arbetsskadeförsäkringen om du råkar ut för något hemma? Det finns några skillnader jämfört med om du jobbar på jobbet som är bra att känna till.

Läs vad som gäller för arbetsskada vid hemarbete

Räknas covid-19 som arbetsskada för vårdpersonal?

Många undrar vad som gäller för den som arbetar inom kommuner och regioner och vårdar covid-19-patienter. Räknas covid-19-smitta som arbetsskada? Ja, nu kan covid-19 prövas som arbetsskada. Dock återstår förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter innan det i praktiken går att söka ersättning.

Läs mer om covid-19 som arbetsskada