Corona – vilka försäkringar gäller?

Vi får frågor från bland andra arbetsgivare om vad som gäller för coronaviruset, covid-19. Här reder vi ut vad som gäller för Afa-försäkringarna, rehabiliteringsstöd samt arbetsskada om man jobbar hemifrån.

Närbild på coronaviruset covid-19.

Smittsam sjukdom arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA)

Det är nu fastställt att Covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

För att Afa Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att skadan kvarstår efter 180 dagar.

Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan lämna ersättning under tid som man är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och har rätt till sjukpenning* enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Försäkringarna gäller även under tid med smittbärarpenning* om man är smittbärare och måste avstå från att arbeta på grund av beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen.

*Försäkringarna gäller inte då ersättning tillfälligt lämnas till personer som avstår från arbete på grund av att de tillhör en angiven riskgrupp eller är närstående till en person i en riskgrupp enligt den tillfälliga förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. (SFS 2020:582)

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vid dödsfall på grund av Covid-19 gäller livförsäkringen TGL som vanligt.

Det här gäller för arbetsskada när du jobbar hemifrån

Under coronapandemin är det många som jobbar hemifrån. Hur gäller arbetsskadeförsäkringen om du råkar ut för något hemma? Det finns några skillnader jämfört med om du jobbar på jobbet som är bra att känna till.

Läs vad som gäller för arbetsskada vid hemarbete

Film om försäkringsskydd vid hemarbete

Se en film om försäkringsskyddet vid hem- och distansarbete. Längd: 08:25.