Frågor och svar

Allmänna försäkringsfrågor

Försäkringen gäller dig som är:

 • privat anställd arbetare
 • kooperativt anställd arbetare
 • företagare och har tecknat egen försäkring

Är du privat- eller kooperativt anställd tjänstemän, anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan eller statligt anställd omfattas du inte av försäkringen.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

 • din arbetsgivare
 • fackliga representant
 • vårt kundcenter på 0771-88 00 99 eller via e-post

Fora (läs mer på Foras hemsida)

Ja. Du som är privatanställd arbetare kan läsa på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare.
Du som är kooperativt anställd arbetare kan läsa mer om detta på Pensionsvalets hemsida. 

Ja, om du har valt Familjeskydd. Familjeskyddet kan komma att sänkas eller sägas upp om Premiebefrielseförsäkringens premier inte räcker till det familjeskydd du valt.

Medarbetare kan anmäla via vår digitala anmälan på hemsidan (för barn födda före 2012-07-01) eller genom att ringa oss på 08 – 696 41 80 (barn födda från 2012-07-01). Arbetsgivare kan göra en anmälan för medarbetares räkning genom att ringa oss på 08-696 41 80.

 • Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

 • Från den 1 januari 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.
 • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.
 • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.
 • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektivavtal du jobbar inom.
Läs mer om vad som gäller för de olika avtalen

Pensionsavsättning vid graviditetspenning och föräldraledighet

Pensionsavsättning vid graviditetspenning gäller för de dagar med graviditetspenning som tas ut från och med 1 januari 2012. Om du börjar att ta ut dagar före 1 januari 2012 kan pensionspremien betalas tidigast från och med den 1 januari 2012. Försäkringen gäller från och med den månad man fyller 23 år.

Pensionsavsättning vid föräldraledighet gäller för de dagar som Försäkringskassan betalar föräldrapenning i samband med barns födelse, men högst i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag.

 • Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

 • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.
 • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.
 • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektivavtal du jobbar inom.
Läs mer om vad som gäller för de olika avtalen

Försäkringen gäller för de dagar som Försäkringskassan betalar föräldrapenning i samband med barns födelse - men högst i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag.

Nej, försäkringen gäller i högst 390 dagar. 

Nej. Försäkringen gäller vid uttag av föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).

Nej, den gäller inte för de 10 dagarna som pappan har rätt till i samband med förlossningen. 

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Nej, du måste ha en anställning där du omfattas av försäkringen varje gång som du börjar en ny period med graviditetspenning/föräldrapenning.

När du fått graviditetspenning/föräldrapenning från Försäkringskassan kan du göra en anmälan till oss.

Medarbetare kan anmäla via vår digitala anmälan på hemsidan (för barn födda före 2012-07-01) eller genom att ringa oss på 08 – 696 41 80 (barn födda från 2012-07-01). Arbetsgivare kan göra en anmälan för medarbetares räkning genom att ringa oss på 08-696 41 80.