Premiebefrielseförsäkring föräldraledighet/graviditet

Arbetsgivaren betalar in pengar till personalens tjänstepension, men inte för den som är föräldraledig eller har graviditetspenning. Den här försäkringen tar då över arbetsgivarens inbetalning till medarbetarens tjänstepension.

1

1 Vem är försäkrad?

Ja, Pensionsavsättning kan omfatta privat eller kooperativt anställda arbetare som fått föräldrapenning från 2000-01-01 eller senare och/eller haft graviditetspenning från och med 2012-01-01

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. 

Ja, Pensionsavsättning kan omfatta egenföretagare som tecknat försäkringen och som fått föräldrapenning från 2000-01-01 eller senare och/eller haft graviditetspenning från och med 2012-01-01

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. 

Nej. försäkringen gäller inte för privat eller kooperativt anställda tjänstemän. 

2

2 När gäller försäkringen?

Medarbetaren kan få ersättning om hon eller han är:

  • föräldraledig och tar ut föräldrapenning
  • får graviditetspenning
  • har en sjukpennninggrundande inkomst (SGI)

Från den 1 januari 2008 gäller försäkringen från och med den månad medarbetaren fyller 25 år. 

Läs mer om åldersregler

3

3 Vilken pensionsavsättning kan lämnas?

Från och med 2012 är premien 4,5 % av den sjukpenninggrundande inkomsten för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstasbelopp är premien 30 %.

Läs mer om underlag till pensionsavsättning

4

4 Checklistor

När någonting har hänt på jobbet har du som arbetsgivare och facklig representant vissa möjligheter och skyldigheter. I checklistan nedan finns riktlinjer för vad du kan eller ska göra i olika situationer.

Checklista för arbetsivare inom privata området

Checklista för facklig representant inom privata området

5

5 Anmälan

Anmälan görs via blankett nedan. 

 

Ansök om ersättning