Avgiftsbefrielseförsäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring betalar den anställdes pensionsavgift i arbetsgivares ställe. När medarbetaren anmäler sjukskrivning eller arbetsskada anmäler han eller hon automatiskt till Avgiftsbefrielseförsäkring.

1

1 Vem är försäkrad?

Avgiftsbefrielseförsäkringen gäller för den som är:

  • anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet KAP-KL
  • företagare som tecknat egen försäkring
2

2 När gäller försäkringen?

För att försäkringen ska betala pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe ska medarbetaren ha fått någon av följande förmåner:

och ha något av följande:

  • en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
  • ha jobbat minst 25% hos arbetsgivaren som omfattas av försäkringen

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler.

Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken pensionsavgift betalar försäkringen?

Om medarbetaren omfattas av tjänstepensionen KAP-KL motsvarar pensionsavgiften 4,5 procent avgiftsunderlaget (beräknad årsinkomst). Har medarbetaren en årsinkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kan hon eller han också få en förmånsbestämd pension som arbetsgivaren betalar.

Om medarbetaren omfattas av tjänstepensionen AKAP-KL motsvarar pensionsavgiften 4,5 procent av avgiftsunderlaget (beräknad årsinkomst) upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på inkomstdelar däröver.

Läs mer om pensionsavgift