Avsättning till tjänstepension

Vi har två olika försäkringar som övertar arbetsgivarens betalning av premier till tjänstepensionen. En för privat eller kooperativt anställda arbetare och en för kommunalt anställda arbetstagare.

Premiebefrielseförsäkring 

Betalar in medarbetarens pensionspremie under tiden denne får sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning

Gäller för den som är:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare
  • företagare som tecknat egen försäkring

Läs mer om premiebefrielseförsäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring

Betalar in medarbetarens pensionspremie under tiden denne får  sjuk- aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta. 

Gäller för den som är:

  • anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL eller KAP-KL
  • företagare som tecknat egen försäkring

Läs mer om avgiftsbefrielseförsäkringen