Försäkringar

Här hittar du information om de kollektivavtalade försäkringarna, vad de innehåller och vem som kan omfattas. Förhoppningen är att ge dig en inblick i försäkringsskyddet och möjlighet att informera anställda.

Försäkring vid sjukskrivning

Försäkringen ger kompletterande ersättning till socialförsäkringen när den anställde är sjukskriven och inte får sjuklön från arbetsgivaren. 

Så fungerar försäkringen vid sjukskrivning

Försäkring vid arbetsskada

Försäkringen gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Vid arbetssjukdom kan vi betala ut ersättning om sjukdomen finns med på ILO-listan eller om den anställde beviljats arbetsskada av Försäkringskassan. 

Så fungerar arbetsskadeförsäkringen

Försäkring vid arbetsbrist – information för arbetsgivare

Om någon blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska du som arbetsgivare fylla i ansökan tillsammans med den anställda. Försäkringen gäller för privatanställda arbetare som är 40 år eller äldre.

Läs mer

Covid-19 – vilka försäkringar gäller?

Vi får frågor från bland andra arbetsgivare om vad som gäller för coronaviruset, covid-19. Här reder vi ut vad som gäller för Afa-försäkringarna, rehabiliteringsstöd samt arbetsskada om man jobbar hemifrån.

Läs mer om försäkringsskydd vid covid-19

Särskild AGS-KL-förmån – förmån när sjukpenning upphört

Förmånen kan betalas ut om Försäkringskassan slutat att betala ut sjukpenning därför att de bedömer att den anställda kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Försäkringsförmånen är ny från 2018 och gäller kommuner, regioner och vissa kommunnära bolag.

Webbsändning om förmånen från SKL, Pacta och AFA Försäkring.

Samlade frågor och svar riktade till anställda om förmånen.

Försäkring vid föräldraledighet och graviditet

Föräldrapenningtillägg (FPT), lämnar kompletterande ersättning när den anställde är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan.

Så fungerar försäkringen vid föräldraledighet

Försäkring vid dödsfall

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet.

Läs mer om försäkring vid dödsfall 

Så hänger avtalsförsäkringarna ihop

Kollektivavtalad försäkring är uppdelad på olika avtalsområden. Tabellen hjälper dig att se vart du ska vända dig när något har hänt.

Till tabellen

Sök stöd för rehabilitering

Du vet väl att du kan få halva ersättningen för rehabiliteringen betald? Stödet gäller för anställda som omfattas av sjukförsäkringen (AGS/AGS-KL) och som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstödet 

Information på lättläst svenska

Vi har information på lättläst svenska där vi beskriver försäkringarna, hur allt hänger ihop och hur man ska gå tillväga för att anmäla. 

Till sidorna på lättläst svenska 

Material för att informera

Här hittar du filmer och broschyrer som beskriver varför det är bättre att göra sin anmälan via hemsidan än via blankett. Materialet kan du använda för att informera inom er organisation. 

Till informationsmaterialet