Stöd för arbetsmiljöutbildning - ny satsning 2021-2023

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

Tre personer på en byggarbetsplats tittar på en ritning. Det är två män och en kvinna, alla har hjälm.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-02

Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021.

– Det här är en viktig satsning och vi är väldigt glada att ännu en gång få förtroendet att hantera stödet till arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på arbetsmiljöutbildning, där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans. Vi kommer nu att påbörja arbetet med satsningen och information kommer löpande att publiceras på vår hemsida under hösten, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring.

En god arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för både företag och anställda. Generellt har vi en hög standard på arbetsmiljön i svenska företag, men det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Den tidigare satsningen på arbetsmiljöutbildning gjordes 2016 - 2018 och var mycket efterfrågad. Läs utvärdering från tidigare satsning

Mer information om satsningen på arbetsmiljöutbildning 2021-2023 publiceras fortlöpande på den här sidan.

Mer att läsa

Pressmeddelande från Svenskt Näringsliv, LO och PTK:
2020-07-02 - Parterna avsätter 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

Pressmeddelande från AFA Försäkring:
2020-07-02 - 75 miljoner kronor till arbetsmiljöutbildning

Frågor?

Kontaktperson på AFA Försäkring:

Anna-Mia Olofsson, 08-696 45 78

Kontaktpersoner hos AFA Försäkrings ägare:

Carola Löfstrand, arbetsmiljöexpert, LO, 070-384 48 44
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK, 08-440 85 16
Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv, 08-553 431 53