Arbetsgivare & fack

Här finns information och hjälpmedel för dig som är arbetsgivare och facklig representant.

Covid-19 – vilka försäkringar gäller?

Vi får frågor från bland andra arbetsgivare om vad som gäller för coronaviruset, covid-19. Här reder vi ut vad som gäller för Afa-försäkringarna, rehabiliteringsstöd samt arbetsskada om man jobbar hemifrån.

Läs mer om försäkringsskydd vid covid-19

Försäkring vid arbetsbrist – information för arbetsgivare

Om någon blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ska du som arbetsgivare fylla i ansökan tillsammans med den anställda. Försäkringen gäller för privatanställda arbetare som är 40 år eller äldre.

Läs mer

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Läs mer

Bekräfta anställning via våra e-tjänster

Rehabiliteringsstöd – så funkar det

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är du som arbetsgivare som ansöker.

Ansök om rehabiliteringsstöd

Broschyrer och blanketter

Här hittar du:

Broschyrer och faktablad

Försäkringsvillkor

Anmälningsblanketter

Regionala dagar

Seminarier och föreläsningar inom arbetsmiljö, forskning, hälsofrågor och annat som ligger försäkringsområdet nära. För dig inom kommuner och regioner. 

Läs mer om regionala dagar

Så hänger avtalsförsäkringarna ihop

Kollektivavtalad försäkring är uppdelad på olika avtalsområden.

Se tabell

På lättläst svenska

Här kan du läsa om Afa Försäkring och våra försäkringar. Du kan läsa om vilka försäkringar som finns och hur de fungerar.

Så fungerar försäkringarna