Arbetsgivare & fack

Här finns information och hjälpmedel för dig som är arbetsgivare och facklig representant.

Bekräfta anställning via våra e-tjänster

Sök stöd för rehabilitering

Rehabiliteringsstöd: Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer och ansök om rehabiliteringsstöd

Information om IA-systemet

IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. Här kan du läsa mer om systemet, hur det är utvecklat och vilka fördelar som finns.

Mer om IA-systemet

Så hänger avtalsförsäkringarna ihop

Kollektivavtalad försäkring är uppdelad på olika avtalsområden.

Se tabell

På lättläst svenska

Här kan du läsa om AFA Försäkring och våra försäkringar. Du kan läsa om vilka försäkringar som finns och hur de fungerar.

Så fungerar försäkringarna