Ökat inflytande över arbetet kan få äldre att jobba längre

Pressmeddelande
29 januari 2024klockan 07.30

Allt fler blir äldre i samhället. Det är en utveckling som påverkar de flesta branscher men särskilt tydligt är det i äldreomsorgen. Två forsknings­projekt har undersökt olika former av ökat inflytande över arbetsvillkor för ett hållbart och förlängt arbetsliv – och vilken betydelse medarbetarnas möjligheter till ökat inflytande kan ha. Välkommen att bevaka ett hybridseminarium den 9 februari där forskningen presenteras.

Trots olika politiska åtgärder för att främja ett längre arbetsliv går processen långsamt. Det beror bland annat på att beslut kring pensionering påverkas av olika faktorer, på olika nivåer – och allt har en komplex samverkan. 

– Det är många olika faktorer som kan främja ett längre arbetsliv, det kan vara faktorer på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå. Jag ser fram emot att samtala med forskarna under seminariet vi arrangerar den 9 februari, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, ska komma till praktisk nytta i arbetslivet. Den här forskningen presenterar konkreta tillvägagångssätt som kan skapa mer hållbara och attraktiva arbetsförhållanden. Ett sätt är att jobba med så kallat distribuerat ledarskap. Det innebär att medarbetare – med eller utan formella ledningsuppdrag – tar initiativ att leda utifrån sin egen motivation och kunskap. Ett annat sätt är att jobba med individanpassade strategier som kan bidra till att äldre väljer att jobba längre, säger hon.

Forskare från Göteborgs universitet och Södertörns högskola

Medverkande forskare är Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet och Daniel Selden, lektor i socialt arbete, Södertörns högskola.

Seminariet är kostnadsfritt och deltagarna väljer att delta på plats i Stockholm eller digitalt via länk. 

Olika former av ökat inflytande undersöks

Två forskningsprojekt har undersökt olika former av ökat inflytande över arbetsvillkor för ett hållbart och förlängt arbetsliv och vilken inverkan de har.

  • Det ena projektet fokuserar på vägar för utveckling av arbetsförhållanden som innebär ökat inflytande, kontroll och ledarskap för medarbetare i äldreomsorgen och brukare.
  • Det andra projektet fokuserar på förutsättningar för individuella överenskommelser mellan medarbetare och chef om arbetsvillkoren och om vilka effekter dessa får för medarbetarens vilja till att jobba längre.

Ett användarvänligt stöd i utveckling av distribuerat ledarskap kommer efter den 9 februari att finnas tillgängligt på Centrum för global HRM, Göteborgs universitets hemsida gu.se.

Mer information

Datum och tid: 9 februari kl. 9–10.

Delta på plats
Anmäl dig här senast den 7 februari
Välkommen till Afa Försäkrings hörsal på nedre botten. Frukostmacka serveras från kl. 8.30. Adress: Klara Södra kyrkogata 18, Stockholm

Delta digitalt
Anmäl dig här senast den 8 februari
En länk skickas till dig när du anmält dig.

Tipsa vidare om seminariet 
Vill man tipsa vidare om seminariet, så finns information om eventet på Afa Försäkrings webbplats.

Seminariet spelas in – kan ses i efterhand
Detta hybridseminarium spelas in. Inspelningen publiceras på Afa Försäkrings webbplats några dagar efter att seminariet har varit.

Pressfrågor hänvisas till: Linda Harling, pressansvarig, Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.

Frågor om seminariet: fou@afaforsakring.se

Vill du prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring? Anmäl din epost i vårt pressrum.