Dåliga vibbar på jobbet – vibrationsskador vanligaste arbetssjukdomen

Pressmeddelande
9 mars 2023klockan 03.00

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen som godkänns av Afa För­säkring. Skadorna drabbar främst män och är vanligast inom byggbranschen och metall- och övrig industri. Det visar aktuell statistik i Afa Försäkrings nya rapport Dåliga vibbar – arbetssjukdomar orsakade av vibrationer.

– Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige, med runt 200 godkända skador per år för åren 2012–2021. Av alla godkända arbetssjukdomar under de åren berodde hela 30 procent på vibrationsskador, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Män drabbas mest

– 94 procent av de godkända arbetssjukdomar som beror på vibrationsskador drabbar män, då denna typ av arbetssjukdom främst förekommer i mansdominerade yrken. Exempelvis inom byggbranschen och metall- och övrig industri, där det är vanligt att arbeta med maskiner och verktyg som vibrerar eller slår kraftigt, säger Elin Henriksson.

– För män är vibrationsskador den vanligaste arbetssjukdomen och står för en tredjedel av arbetssjukdomarna. För kvinnor är det den sjätte vanligaste arbetssjukdomen och står för sex procent.

Yrkesgrupper med flest vibrationsskador

De allra flesta som under åren 2012–2021 fick en arbetssjukdom som beror på vibrationsskador godkänd arbetade i privat sektor.

– De tre yrkesgrupper som har flest vibrationsskador sysselsätter många män. Metall- och övrigt industriellt arbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete har flest fall. Tillsammans står de för två av tre arbetssjukdomar på grund av vibrationsskador. Byggnadsträarbetare står för 14 procent av sjukdomarna, säger Elin Henriksson.

Nära hälften av de drabbade är under 46 år

Av de som drabbas av vibrationsskador är 45 procent yngre än 46 år. Det kan jämföras med att 37 procent av de som drabbas av någon arbetssjukdom, oavsett diagnos, är yngre än 46 år.

Tips på förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Det är viktigt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, för att undersöka risker och tillbud och ta fram åtgärdsplaner. Afa Försäkring tillhandahåller IA-systemet, som ger ett systematiskt stöd för att upptäcka och dokumentera risker och tillbud. Det ger även ett bra underlag för att kunna arbeta förebyggande.

Tips på vad du själv kan göra i förebyggande syfte:

  • Använd inte mer kraft än arbetet kräver, låt maskinen göra jobbet.

  • Håll aldrig i mutterhylsan, slagmejseln eller borren under själva arbetet.

  • Följ de instruktioner som finns för maskinen (läs manualen).

  • Arbeta i naturliga kroppsställningar.

  • Kör inte maskiner på tomgång i onödan.

  • Tänk på att ta pauser från arbete med vibrationer.

  • Byt ut slitna slipskivor, borrar och mejslar i tid.

  • Se till att hålla händer varma och torra, undvik om möjligt kalla maskiner.

  • Använd alltid hörselskydd när du jobbar med en vibrerande maskin.

Källa tips: Broschyr Information till dig som använder vibrerande
maskiner, Umeå universitet och Region Västerbotten.

Genom samarbete med organisationerna Prevent och Suntarbetsliv bidrar Afa Försäkring till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktiskt nytta på arbetsplatserna. 

Prevent har tagit fram material om vibrationer och checklistor, som innehåller frågor om hur risker med vibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Ladda ner Vibrationsguiden.

Suntarbetsliv har också tagit fram checklistor, digitala verktyg och utbildningar för en tryggare och säkrare arbetsmiljö

Mer information:

Den 9 mars kl. 9.30–12 livesänder Afa Försäkring ett forskningsseminarium, där bland annat denna rapport presenteras. Se länk till programsida, där även länk till livesändningen finns: Handöverförda vibrationer – en skakig historia

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Rapporten Dåliga vibbar – arbetssjukdomar orsakade av vibrationer finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats.

Rapporten bygger på bygger på en genomgång av 1 842 arbetssjukdomar som beror på vibrationsskador. Arbetssjukdomarna i rapporten har visandeår 2012–2021 och har godkänts av Afa Försäkring. En arbetssjukdom är en sjukdom som kan uppkomma eller försämras till följd av arbetet eller arbetsförhållandena. Det räknas som en arbetsskada.

Arbetsskadeförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sobona är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och regionnära verksamheter. Afa Försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA).

Kontakt:

Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.